Geografski informacijski sistem
za področje obnovljivih virov energije
EnGIS VSTOPI

O projektu

Strategija EU za trajnostno energetsko prihodnost je v postopnem prehodu na obnovljive vire energije (OVE). Če torej hočemo v EU iz takšnih ali drugačnih razlogov na področju okoljske politike v naslednjih nekaj letih povečati delež OVE v celotni bilanci pridobljene energije – do leta 2010 naj bi se po že sprejeti direktivi o OVE 21 % električne energije v državah članicah proizvedlo iz OVE – rabimo pri tako 'drzno' zastavljenih ciljih tudi učinkovite vire podatkov o OVE in njihovem stanju v posameznih državah članicah.

Nacionalni energetski program Slovenije in Energetski zakon dajeta velik poudarek in prednost uporabe OVE pred konvencionalnimi energetskimi viri. Narava OVE je taka, da so le-ti večinoma geografsko razpršeni, zaradi česar je potrebno v informacijski sistem za obvladovanje podatkov o OVE vgraditi tudi geografsko komponento.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo sta v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP): »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« razpisala projekt EnGIS – energetski geografski informacijski sistem za področje OVE. Razvit je bil sistem za vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji v okviru atributne baze in GIS, katerega predstavitev in demonstracija prototipa z vnešenimi vzorčnimi podatki je dosegljiva na tej spletni strani. Gre za prvi tak informacijski sistem v Sloveniji in širši okolici. Rezultati projekta nudijo dobro osnovo za razmišljanje o institucionalizaciji sistema in uvedbi procesov za trajnostni zajem podatkov ter s tem vrednotenje potencialov in spremljanje trendov rabe OVE v Sloveniji v prihodnjih letih.